top of page
Tarief 2024

Het uurtarief voor hele dagopvang bij De Vrolijke Mol is € 10,25

Kennismaken?

 

Wilt u graag een kijkje komen nemen en eventueel vragen aan ons stellen, dan kunt u een afspraak met ons maken. U kunt contact opnemen met Chantal Trouwborst middels het contactformulier op onze site. Uiteraard is deze afspraak geheel vrijblijvend.

Intake en wennen

 

Als u voor De Vrolijke Mol hebt gekozen, nemen wij contact met u op voor een intake-gesprek. Hier wordt dan de dagelijkse verzorging en begeleiding van uw kind besproken. Tevens spreken wij een datum af waarop uw kind mag komen wennen, voordat hij/zij officieel gaat starten bij ons. Dit wennen is de eerste keer van 09:30 - 11:30 uur met ouder(s)/verzorger(s) erbij en de tweede keer zonder ouder(s)/verzorger(s) van

09:00 - 13:00 uur.

Wist u dat?
LRK

De Vrolijke Mol staat geregistreerd bij het Landelijke Register Kinderopvang.

Schoenhoesjes

Voordat u de groepsruimte betreedt, dient u schoenhoesjes over uw schoenen aan te trekken. Dit i.v.m. de hygiëne.
Er kruipen immers ook kleine kinderen  over de vloer.

Verzekering

Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van eigendommen.

De ouders dienen zelf zorg te dragen voor een  WA-verzekering.

Pedagogisch beleidsplan

 

Het pedagogisch beleidsplan biedt ons steun in het dagelijkse werk en biedt voor de ouders inzicht in de wijze van werken bij De Vrolijke Mol. De volledige versie van ons pedagogisch beleidsplan is te downloaden onder documenten.

Schriftelijke toestemming

Wij vragen voor verschillende zaken uw schriftelijke toestemming. Dit is o.a. voor het toedienen van medicatie, buikslapen, gebruik van foto- of filmmateriaal van uw kind, dragen van sieraden.

Aansprakelijkheid

Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering.

Kinderopvang

Kinderdagverblijf De Vrolijke Mol is aangesloten bij de Geschillencommissie

Kinderopvang.

Roken

Het is verboden te roken in het pand en op de buitenspeelplaats van De Vrolijke Mol.

VOG

Voordat een pedagogisch medewerker bij De Vrolijke Mol in dienst komt, wordt een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aangevraagd en overlegd.

Afname

Wij zijn van maandag t/m vrijdag geopend van 07:00 uur tot 18:00 uur. Wij hebben geen minimale afname.

Oudercommissie

 

De oudercommissie is een adviesorgaan en vertegenwoordigt de ouders van het kinderdagverblijf. Zij mogen ongevraagd advies geven. Ze behartigt de belangen van de kinderen en de ouders en vertegenwoordigt ook de ouders. De oudercommissie heeft als doel om te adviseren ten aanzien van kwaliteit. Ook hebben ze de bevoegdheid om op de volgende onderwerpen hun mening te geven en eventueel
de houder te adviseren. O.a. het Pedagogisch Beleidsplan, Risico inventarisatie, veiligheid en gezondheid. Ook de oudercommissie is aangesloten bij De Geschillencommissie.

bottom of page